รายงานการประชุม/ผลงาน ::

Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
 • Page:
 • 1

TOPIC: ข่าวด่วน...เชิญยื่นซองประกวดราคางานสวนและกวาดขยะ

ข่าวด่วน...เชิญยื่นซองประกวดรา​คางานสวนและกวาดขยะ 5 years 6 months ago #32

 • cypoffice
 • cypoffice's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Posts: 12
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
ผู้ที่มีความประสงค์จะรับจ้างดูแลงานสวน และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์บางบัวทอง ให้ยื่นซองประกวดราคาได้ที่สำนักงาน ฯ โทร 087 -7929646 ภายในวันที่ 9 พ.ย.56 กำหนดเปิดซองวันที่ 10 พ.ย.56(อาจเปลี่ยนแปลงได้กรณีผู้ยื่นซองยังไม่ครบ 3 ราย) รายละเอียด ตาม TOR แนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาผู้รับจ้างที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการดูแล บำรุงรักษาสวน และดูแล เก็บกวาด รักษาความสะอาด รวมทั้งงานเก็บขยะ กิ่งไม้ ท่อนไม้ และวัสดุไม่พึงประสงค์ ในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด ตลอดจนบริเวณหน้าบ้านทุกหลังของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์บางบัวทอง มีกำหนดไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
2. พื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
2.1 สโมสร สำนักงาน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์บางบัวทอง ทั้งหมด
2.2 สวนด้านหน้าของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ (ซุ้มประตู)
2.3 ต้นไม้ และถนนสายหลัก รวมถึงเกาะกลางถนน , ถนนสายรอง และถนนซอย
2.4 สวนสาธารณะ, สวนรอบทะเลสาบ, สวนหย่อม, สนามเด็กเล่น , สวนบ่อบำบัด และบ่อหน่วงน้ำ , สวนสโมสร และสวนอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ ทั้งหมด
3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 60 ปี ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะสำหรับดูแลงานสวนจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน และสำหรับดูแลเก็บกวาด ทำความสะอาดจำนวนไม่น้อยกว่า 18 คน
4. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นตามขอบเขตของงานที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
4.1 เครื่องสูบน้ำ เสียงเบา ใช้น้ำมัน , ไฟฟ้า (ในพื้นที่มีระบบสปริงเกอร์ของหมู่บ้านให้ใช้ระบบสปริงเกอร์หรือพื้นที่ที่สามารถใช้ระบบไฟฟ้าได้ ให้ใช้ระบบไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะเสียง)
4.2 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โรตารี่ใช้น้ำมัน , ไฟฟ้า
4.3 เครื่องตัดหญ้าแบบร่อน ชนิดสะพายไหล่ ทั้งแบบใบมีดและเส้นเอ็น ใช้น้ำมัน
4.4 เครื่องฉีดพ่นสารเคมีกำจัดและป้องกันศัตรูพืช แบบเครื่องใหญ่ 1เครื่อง แบบสะพายหลัง 3 เครื่อง
4.5 เลื่อย กรรไกร มีด ตัดแต่งกิ่งไม้
4.6 จอบ , เสียม , ส้อมพรวน และช้อนพรวน ที่เหมาะสมกับงาน
4.7 ไม้กวาด, ถังโกย , บุ้งกี๋ และรถเข็นขยะ
4.8 รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ 1 คัน, 6 ล้อ 1 คัน
4.9 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นจะต้องมีตามลักษณะงาน , ชนิดพืชพันธุ์ และพื้นที่
5. ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาน้ำมาเองจากแหล่งที่มีอยู่ในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ หรือจากภายนอก โดยน้ำจะต้องไม่เป็นน้ำกร่อยหรือด่างจัด หากจำเป็นต้องจัดซื้อน้ำแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบเฉพาะค่าน้ำเท่านั้น ซึ่งทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจัดซื้อจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ
6. สารเคมีที่ใช้ ตามชนิดของพืชพันธุ์ โดยมีวิธีการให้ และระยะเวลาตามกำหนด ประกอบด้วย
6.1 ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ตราเรือใบไวกิ้งหรือตรากระต่าย ขนาด 50 กก/กระสอบ สำหรับไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม
6.2 ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ตราเรือใบไวกิ้งหรือตรากระต่าย ขนาด 50 กก/กระสอบ สำหรับพืชพันธุ์ทั้งหมด
6.3 ปุ๋ยหมัก ขนาด 50 กก/กระสอบ สำหรับพืชพันธุ์ทั้งหมด
6.4 ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช แลนเนท+เบนเนท+น้ำยาจับใบ สำหรับไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม
6.5 หากมีการเปลี่ยนชนิดของปุ๋ยหรือสารเคมี ต้องขอความเห็นชอบกับกรรมการทุกครั้ง
7. ขอบเขตที่ต้องรับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษาสวน
7.1 ไม้ยืนต้น หมายถึง พืชพันธุ์ที่ปลูกเป็นต้นเดี่ยว ๆ แบ่งเป็น
7.1.1 ต้นไม้ใหญ่ ที่มีขนาด 0-3 นิ้วขึ้นไป และมีความสูง 3 เมตรขึ้นไป เช่น ต้นหางนกยูงฝรั่ง, ประดู่, จามจุรี, ทองหลางด่าง, นนทรี ฯลฯ
7.1.2 ต้นไม้พุ่มสูง ที่มีขนาดเล็กกว่าต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นทรงบาดาล, รำเพย, ไทรตัดแต่ง, ยี่โถ, หางนกยูงไทย, โมก ฯลฯ
7.1.3 ปาล์มขนาดใหญ่ เช่น ปาล์มขวด, ปาล์มน้ำมัน, อินทผลัม ฯลฯ
7.1.4 ปาล์มขนาดเล็ก เช่น หมากนวล, หมากเขียว, หมากเหลือง, จั๋ง ฯลฯ
7.2 ไม้พุ่ม หมายถึง พืชพันธุ์ปลูกเป็นแปลงเป็นกลุ่มแนบชิดกัน ภายในแปลงนั้น ๆ มีขนาดไม่สูงและถูกควบคุมด้วยการตัดแต่งอย่างสม่ำเสมอ แบ่งออกเป็น
7.2.1 ไม้พุ่มเตี้ย มีความสูงมากกว่า 30 เซ็นติเมตร ถึง 1.20 เมตร เช่น เข็ม, เฟื่องฟ้า, ชบา, พลับพลึง, กล้วยก้ามกุ้ง, พุทธรักษา ฯลฯ
7.2.2 ไม้คลุมดิน มีความสูงน้อยกว่าไม้พุ่มเตี้ย เช่น กระดุมทอง, บานเช้า, ดาดตะกั่ว, บุษบาฮาวาย, หลิวไต้หวัน ฯลฯ
7.2.3 ไม้เลื้อย ตามขนาดของซุ้ม เช่น เล็บมือนาง, ใบระบาด, สร้อยอินทนิล ฯลฯ
7.3 ไม้น้ำ หมายถึง พืชพันธุ์ที่ปลูกในกระถางน้ำ, ริมน้ำหรือในสระน้ำ ชอบความชื้นสูง หรือมีน้ำขังในแปลงปลูกตลอดเวลา เช่น กก, บัว, อเมซอน, คล้าน้ำ ฯลฯ
7.4 สนามหญ้า หมายถึง บริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่ปูหญ้า ซึ่งเป็นที่สามารถเข้าไปใช้สอยได้
7.5 พื้นที่ดาดแข็ง หมายถึงพื้นคอนกรีตเทกับที่เป็นผืนเดียวกัน ให้กำจัดตะไคร่น้ำและสิ่งสกปรกที่จับตามพื้นต่าง ๆ ด้วยแปลงทองเหลือง หากมีน้ำท่วมขังให้กวาดน้ำออกจากพื้นที่ให้แห้งตลอดเวลา
8. ลักษณะของงานที่ต้องรับผิดชอบ ผู้รับจ้างต้องส่งแผน และตารางการดำเนินงานประจำเดือน ให้สำนักงานนิติบุคคล ฯ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
8.1 การรดน้ำ
8.1.1 ไม้ยืนต้น
8.1.1.1 รดน้ำเป็นประจำทุกวันทำงานของวัน หรือตามความเหมาะสมของฤดูกาล
8.1.1.2 ให้น้ำบริเวณรอบ ๆ โคนต้นไม้ให้ชุ่มและซึมลึกลงในผิวดินประมาณ 10 ซม.
8.1.1.3 ในวันที่มีฝนตกหนัก สามารถงดการรดน้ำได้ในวันนั้นและวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งวัน
หรือ 2 - 3 วัน
8.1.2 ไม้พุ่ม
8.1.2.1 รดน้ำเป็นประจำในช่วงเข้าให้ทั่วทั้งแปลงปลูก ให้ชุ่มชื้นและซึมลึกลงในผิวดินประมาณ 7 ซม. โดยใช้หัวรดน้ำแบบฝอยเพื่อป้องกันแปลงดินกระจายและใบบอบช้ำ
8.1.2.2 ในวันที่ฝนตกหนัก สามารถงดการรดน้ำในวันนั้นและวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งวัน
8.1.2.3 ไม้พุ่มที่ต้องการน้ำน้อย อาทิ เฟื่องฟ้า , เข็มต่าง ๆ ให้รดน้ำ 3 วัน/ครั้ง ยกเว้นที่ปลูกในกระถางยังคงรดน้ำทุกวัน
8.1.3 ไม้น้ำ การรดน้ำ ให้น้ำบริเวณแปลงปลูกมีน้ำท่วมขังตลอดเวลารวมถึงการรักษาระดับน้ำในสระให้คงที่อยู่เสมอ
8.1.4 สนามหญ้า .
8.1.4.1 รดน้ำเป็นประจำทุกวันในช่วงเช้า ให้ชุ่มชื้นและซึมลึกลงผิวดินประมาณ 7 ซม.
8.1.4.2 ในวันที่ฝนตกหนัก สามารถงดการรดน้ำเหมือนไม้ยืนต้น
8.2 การให้ปุ๋ย
8.2.1 ไม้ยืนต้น
8.2.1.1 ปุ๋ยหมัก ให้ใส่ 2 เดือน/ครั้ง โดยให้สลับกับการใส่ปุ๋ยเม็ดสูตร 16-16-16 วิธีการให้โรย รอบ ๆ โคนต้นตามปริมาณพร้อมพรวนดินกลบ
8.2.1.2 ปุ๋ยเม็ด สูตร 16-16-16 ให้ใส่ 2 เดือน/ครั้ง โดยใส่สลับกับปุ๋ยหมัก วิธีการใส่ให้ขุดเป็นร่องดินลึก 10 ซม. รอบ ๆ โคนต้น แล้วโรยปุ๋ยตามปริมาณ แล้วกลบด้วยดินเดิม หากพื้นที่ใดขุดเป็นร่องดินไม่ได้ ให้เจาะเป็นหลุมลึก 15 ซม. รอบ ๆ โคนต้น ประมาณ 4 จุด แล้วโรยปุ๋ยตามปริมาณแล้วกลบด้วยดินเดิม (เพราะปุ๋ยจะสูญหายจากการรดน้ำกระเซ็นและแสงแดดทำลายธาตุไนโตรเจน)
8.2.2 ไม้พุ่ม
8.2.2.1 ใช้ปุ๋ยหมักให้ใส่ 2 เดือน/ครั้ง สลับกับการใช้ปุ๋ยเม็ดเคมี
8.2.2.2 ใช้ปุ๋ยเม็ดสูตร 16-16-16 ให้ใส่ 2 เดือน/ครั้ง สลับกับการใส่ปุ๋ยหมัก
7.2.2.3 การใส่ปุ๋ย ให้หว่านบนแปลงปลูก อย่าให้ติดค้างลำต้นหรือใบแล้วพรวนดินกลบ
8.2.3 ไม้น้ำ การใส่ปุ๋ย ให้ใช้ปุ๋ยเม็ดสูตร 16-16-16 ห่อกระดาษแล้วฝังลงในดินแล้วกลบ ให้ใส่ 2 เดือน/ครั้ง
8.2.4 สนามหญ้า
8.2.4.1 ปุ๋ยหมักให้ใส่ 2 เดือน/ครั้ง
8.2.4.2 ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ให้ใส่ 2 เดือน/ครั้ง สลับกับปุ๋ยหมัก
8.2.4.3 วิธีการ ให้หว่านบนแปลงปลูกหญ้าทั่วทั้งบริเวณ ใช้ไม้กวาดคราดเกลี่ยให้ทั่ว แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม (หรืออาจใช้ปุ๋ยชีวภาพทั้งหมดได้)
8.3 การพรวนดิน
8.3.1 ไม้ยืนต้น
8.3.1.1 ให้กำหนดเส้นวงรอบโคนต้น ตามชนิดต้นไม้ที่ระบุ แล้วใช้เสียมพรวนดินภายในวงรอบจนถึงโคนต้น (โดยไม่กระทบราก)
8.3.1.2 เดือนละหนึ่งครั้ง หมุนเวียนจนครบทุกแปลงในพื้นที่
8.3.2 ไม้พุ่ม
8.3.2.1 ให้สร้างแนวแปลงปลูกเป็นวงรอบไม้พุ่มอย่างชัดเจน โดยสับรอบต่อระหว่างสนามหญ้ากับไม้พุ่ม เป็นรูปตัววี (V) กว้างประมาณ 10 ซม.
8.3.2.2 ให้พรวนดินภายในแนวแปลงจนทั่วถึง
8.3.2.3 เดือนละหนึ่งครั้ง หมุนเวียนจนครบทั้งพื้นที่
8.4 การป้องกันกำจัดวัชพืช
8.4.1 ไม้ยืนต้น
8.4.1.1 บริเวณโคนต้นให้ใช้เสียมเล็กขุดถอนทั้งรากหรือมือดึง แล้วนำไปทิ้ง
8.4.1.2 บริเวณลำต้น ได้แก่ กาฝาก , ฝอยทอง ให้ใช้มือดึงหรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งที่คมแล้วทาแผลด้วยปูนแดง หรือ SANTA กันเชื้อรา
8.4.1.3 ให้กระทำทุกครั้งในทันทีที่พบเห็น
8.4.2 ไม้พุ่ม
8.4.2.1 ให้กำจัด โดยการถอนด้วยมือ ทุกครั้งที่พบเห็นในทันที
8.4.2.2 เดือนละหนึ่งครั้งหมุนเวียนจนครบทั้งพื้นที่
8.4.3 ไม้น้ำ ให้ถอนด้วยมือทุกครั้งที่พบเห็นในทันที เดือนละหนึ่งครั้ง
8.4.4 สนามหญ้า
8.4.4.1 ให้ใช้มือหรือเหล็กแหลมในการแซะถอนวัชพืชออกมาทั้งราก
8.4.4.2 กระทำทุกครั้งในทันทีที่พบเห็น
8.5 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
8.5.1 ไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม
8.5.1.1 ให้ใช้ยาแลนเนท+เบนเลท+น้ำยาจับใบ(ผสมกัน) ตามอัตราส่วน 3 ช้อนแกง/2 ช้อนแกง/น้ำยาจับใบตามฉลาก ผสมกับน้ำ 10 ลิตร (การผสมให้ใส่ลงในถังผสมครึ่งหนึ่งก่อนแล้วใส่แลนเนท และ เบนเลท ตามจำนวนกวนให้ผสมดี แล้วเติมน้ำยาจับใบตามอัตราระบุในฉลาก กวนอีกครั้งหนึ่งแล้ว แล้วจึงเติมน้ำจนครบ)
8.5.1.2 ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นยา ให้ทั่วทั่งต้นและใบ (อาจใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นชีวภาพได้)เดือนละหนึ่งครั้ง ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวและแจ้งทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ ทราบก่อน
8.5.2 ไม้น้ำ
8.5.2.1 ให้ใช้มือจับทำลายแมลง, หนอนหรือไข่แมลงจับตามใบ ให้ตัดทิ้ง
8.5.2.2 หากในน้ำไม่มีสัตว์น้ำ ให้ใช้ยาพ่นเช่นเดียวกัน
8.6 การตัดแต่งและเก็บกวาด
8.6.1 ไม้ยืนต้น
8.6.1.1 ต้นไม้ใหญ่ การตัดแต่งกิ่งไม้ ปีละ 2 ครั้ง และผู้รับจ้างจะต้องนำท่อนไม้ กิ่งไม้ที่ตัดแล้วออกไปทิ้งภายนอกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ ภายใน 2 วัน
8.6.1.2 ต้นไม้พุ่มสูง ปาล์ม ตัดแต่งกิ่งก้านที่เกะกะไม่ได้รูปทรงที่สวยงาม, กิ่งก้านที่ติดแนวสายไฟฟ้า, กิ่งก้านที่แก่แห้งตายแล้ว เดือนละหนึ่งครั้ง หมุนเวียนจนครบทุกต้นในพื้นที่ โดยหลังตัดแต่งกิ่งสดให้ทาแผลด้วยปูนแดงหรือ SANTA กิ่งแห้งให้ทาแผลด้วยสีน้ำมันหรือ FLINTCOAT และเก็บกวาดเศษกิ่งไม้ทิ้งภายนอกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ
8.6.2 ไม้พุ่ม
8.6.2.1 ใช้กรรไกรตัดแต่งทรงพุ่มให้ได้ตามรูปทรงที่ต้องการ และความสูงที่ระบุความประสงค์ไว้แต่แรกโดยผู้ว่าจ้าง ให้ได้ผลงานที่เรียบสม่ำเสมอเป็นแถวแนวที่ชัดเจน
8.6.2.2 ตัดแต่งใบไม้หรือกิ่งก้านที่แห้งเฉาตาย หรือที่ระเกะระกะทางเดินออกไป
8.6.2.3 เก็บกวาดเศษใบไม้และกิ่งไม้ นำไปทิ้งภายนอก
8.6.2.4 เดือนละครั้ง หมุนเวียนจนครบทุกพื้นที่
8.6.3 ไม้น้ำ
8.6.3.1 ให้ตัดแต่งและรื้อถอนและนำออกเฉพาะใบแห้ง, ดอกแห้งเพื่อไม่ให้เน่าเสียต่อน้ำ
8.6.3.2 เดือนละหนึ่งครั้ง หมุนเวียนจนครบพื้นที่
8.6.4 สนามหญ้า ความสูงต้องไม่เกิน 10 ซม.
8.6.4.1 ให้สร้างแนวขอบสนามหญ้าแยกออกจากพื้นที่ดาดแข็งต่าง ๆ แปลงปลูกไม้ยืนต้น และแปลงปลูกไม้พุ่ม โดยสืบดินเป็นร่องตัววี (V) ลึกและกว้างประมาณ 10 ซม.
8.6.4.2 ให้ตัดเดือนละ 2 ครั้ง (15 วัน/ครั้ง) หมุนเวียนจนครบพื้นที่
8.6.4.3 ในวันที่จะตัด ไม่ต้องรดน้ำเฉพาะสนามหญ้าบริเวณที่จะตัด
8.6.4.4 ให้ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิดมีถังเก็บในตัว ในพื้นที่โล่ง
8.6.4.5 ให้ใช้เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายไหล่ในพื้นที่ที่เหลือ
8.6.4.6 เก็บกวาดเศษใบหญ้าและวัชพืชออกจากพื้นที่ทั้งหมด ไม่ให้เหลือค้าง
8.6.4.7 ในช่วงที่ฝนตกชุก ให้ตัดเพิ่มขึ้นเป็น 10 วัน/ครั้ง โดยรอให้หญ้าแห้งก่อน
8.7 งานปลูกซ่อมแซม กรณีสนามหญ้า ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ตาย หรือเสียหาย
8.7.1 เกิดจากความบกพร่อง ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปลูกซ่อมแซม ปลูกทดแทนให้ได้เท่าขนาด และคุณภาพเหมือนเดิม หรือดีกว่า
8.7.2 เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้างได้ป้องกันตามสมควรแล้ว หรือที่เสียหายอยู่เดิม ให้ผู้รับจ้างสำรวจ เพื่อดำเนินการปลูกซ่อมแซม หรือปลูกทดแทน โดยเสนอราคา และชนิดของต้นไม้(กรณีเสียหายทั้งหมด)ให้สำนักงานนิติบุคคล ฯ ทราบและพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป
8.8 งานค้ำยัน ผู้รับจ้างต้องสำรวจว่ามีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ส่วนกลางของนิติบุคคล ฯ ต้นใดที่ต้องดำเนินการค้ำยันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหักโค่น หรือล้มลง แล้วแจ้งให้สำนักงานนิติ ฯ ทราบพร้อมเสนอราคาค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการค้ำยัน เว้นแต่กรณีที่เห็นว่าการค้ำยันต้นไม้นั้นไม่สามารถป้องกันการหักโค่น หรือโค่นล้มได้ ให้แจ้งสำนักงานนิติ ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้ทำการสำรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
9. ขอบเขตของงานที่ต้องดูแลความสะอาด
9.1 งานเก็บกวาด ดูแลความสะอาดบริเวณบนถนนเมน ถนนซอย ทางเท้า รางระบายน้ำ บ่อพัก และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ ให้สะอาดเรียบร้อย ตามแผนงานที่กำหนด
9.2 งานจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ท่อนไม้ และวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ไปทิ้งภายนอกนิติบุคคล ฯ โดยเร็ว และจะพักไว้ได้ไม่เกิน 2 วัน
9.3 งานกำจัดหญ้าที่ขึ้นตามทางเท้า และรางระบายน้ำ
10. ความเสียหาย ที่ต้องชดใช้ ตามความเสียหายของพื้นที่ :คือลักษณะที่พืชพันธุ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ในขอบเขตงานรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผิดแผกไปจากสภาพเดิมที่ตกลงกัน ถือเป็น “พื้นที่เสียหาย” ได้แก่
10.1 ไม้ยืนต้น , ปาล์ม , ไม้พุ่มสูงตาย หรือมีสภาพใกล้ตาย พิจารณาตามสาเหตุประกอบ
10.2 แปลงไม้พุ่มแหว่งขาดหาย สูงไม่ได้ระดับและไม่เป็นแถวแนวตามต้องการ
10.3 สนามหญ้าเหลืองซีด ใบหญ้าสูงเกินกว่า 7 ซม. หรือมีดอกหญ้าขึ้น เป็นหลุมเป็นร่อง
10.4 แปลงปลูกต้นไม้ มีวัชพืชแซมและเศษวัสดุอื่น ๆ ปลอมปนอยู่
10.5 พื้นที่ดาดแข็งและผิวสระน้ำ มีวัชพืชแซม และตะไคร่แดดแขวนลอยอยู่
10.6 ค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงานที่กำหนด
11. การชดใช้ค่าเสียหายโดยทำการแก้ไขเพื่อกลับสู่สภาพเดิม ดังนี้
11.1 พืชพันธุ์ทุกชนิดตาย ให้ปลูกทดแทนในทันที ด้วยต้นใหม่ ชนิดพันธุ์เดิม หรือ ตามความเหมาะสม
11.2 พืชพันธุ์ทุกชนิด มีสภาพทรุดโทรม ด้วยขาดปุ๋ยหรือมีโรคพืชหรือมีแมลงคุกคาม ให้ทำการบำรุงรักษาตามกรรมวิธี อย่างเร่งด่วนในทันที และแจ้งผลทุกระยะ 15 วัน
11.3 รื้อถอนวัชพืช เก็บกวาดเศษวัสดุปลอมปนต่าง ๆ จนสะอาดเรียบร้อย
11.4 ต้องมีภาพถ่ายก่อนทำและหลังทำ ประกอบใบแจ้งหนี้ทุกเดือน
12. การวินิจฉัยความผิดเพื่อการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น :ให้พิจารณาความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดเดือนที่มีการตรวจรับงาน ให้ทำการชดใช้ค่าเสียหาย ดังต่อไปนี้
12.1 เดือนที่ 1 มีพื้นที่เสียหายเกิดขึ้น ให้ผู้รับจ้างปลูกทดแทนบำรุงรักษา พันธ์พืชและถอนวัชพืชทันที่ภายในระยะเวลาที่ของงวดเดือนที่ 2 โดยไม่มีการตัดเงินค่าดูแลงวดเดือนที่ 1
12.2 เดือนที่ 2 ผู้รับจ้างมิได้ปลูกทดแทนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่งวดเดือนที่ 2 และพัวพันข้ามมายังงวดเดือนที่ 3 ให้ตัดเงินค่าดูแลของงวดเดือนที่ 2 จำนวน 10 % แล้วให้ปลูกทดแทนต่อไปภายในระยะเวลาที่เหลือของ งวดเดือนที่ 3
12.3 เดือนที่ 3 ผู้รับจ้างมิได้ปลูกทดแทนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่งวดเดือนที่ 3 และพัวพันข้ามมายังงวดเดือนที่ 4 ให้ระงับการจ่ายเงินของงวดเดือนที่ 3 ทั้งหมดและให้ปลูกทดแทนต่อไปตามระยะเวลาที่เหลือของ งวดเดือนที่ 3
12.4 เดือนที่ 4 ผู้รับจ้างมิได้ปลูกทดแทนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่เหลือของเดือนที่ 4 และพัวพันข้ามมายังเดือนที่ 5 ให้ระงับการจ่ายเงินของงวดเดือนที่ 4 และแจ้งมายังส่วนคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการเพิกถอนสัญญาจ้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ภายใน 15 วัน
12.5 จำนวนเงินที่ถูกตัดหรือถูกระงับการจ่ายดังกล่าว จะไม่ชดใช้คืนให้ผู้รับจ้างแต่อย่างใด
12.6 ในบางกรณีหากต้นไม้ใหญ่ที่จะต้องนำมาปลูกทดแทนหรือไม่เหมาะสม เป็นต้นไม้ที่หายากหรือหาขนาดที่เหมาะสมที่จะมาทดแทนไม่ได้ แล้วผู้รับจ้างอาจเจรจาขอเปลี่ยนชนิด ทั้งนี้ให้ทางโครงการแจ้งคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
13. ระเบียบปฏิบัติของพนักงาน
13.1 ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบ หมายโดยเคร่งครัดและให้พนักงานแต่งกายชุดฟอร์มซึ่งมีเครื่องหมายของกิจการชัดเจนในขณะปฏิบัติงาน และให้ใส่กางเกงเท่านั้น
13.2 ต้องมาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 0800 – 1200 น. และ 1300 – 1700 น. สัปดาห์ละ 6 วัน โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานสวน ต้องไม่ตรงกับวันหยุดของพนักงานกวาด ทำความสะอาด และสามารถปฏิบัติงานแทนกันในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนตามที่นิติบุคคล ฯ มอบหมาย ได้ โดยการปฏิบัติงานต้องไม่เป็นการกีดขวางการจราจร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ที่อยู่อาศัยภายในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ เป็นอันขาด สำหรับวันแรงงาน(1 พฤษภาคม), วันปีใหม่(31 ธันวาคม และ 1 มกราคม) และวันสงกรานต์(13 – 15 เมษายน)ของทุกปี ให้เป็นวันหยุดของพนักงานด้วย
13.3. ต้องไม่กวาดขยะ หรือเศษวัสดุลงท่อระบายน้ำ และการทิ้ง หรือพักขยะให้ทิ้งที่ทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ กำหนดให้เท่านั้น และห้ามทำการแยกขยะเพื่อจำหน่ายเป็นอันขาด
13.4 ห้ามบุกรุกบริเวณบ้าน ที่ดินเปล่า หรือละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินของสมาชิก หรือบุคคลอื่นในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ เป็นอันขาด
13.5 ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทอันก่อให้เกิดความไม่สงบในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ
13.6 ห้ามนำบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้ามาในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ
13.7 ห้ามกระทำการใดอันผิดกฎหมายหรือจารีตประเพณีเป็นอันขาด
13.8 ห้ามกระทำการเป็นการให้ร้ายผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่น
13.9 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ
13.10 ต้องไม่รับจ้างดูแลงานสวน หรือทำความสะอาดในบ้านของสมาชิกนิติบุคคล ฯ โดยเด็ดขาด และกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าพนักงานคนใดไม่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างตกลงเปลี่ยนพนักงานนั้นให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง
14. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ........บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจ่ายค่าจ้างภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป โดยผู้รับจ้างต้องส่งใบเรียกเก็บภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
15. บทลงโทษในการผิดเงื่อนไข
15.1 กรณีพนักงานมาปฎิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาปฏิบัติงานสาย ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าเสียหายเอากับผู้รับจ้างในอัตราค่าแรง 300 บาท(สามร้อยบาท) ต่อวันต่อพนักงานที่ขาด1 คน ส่วนผู้ที่มาปฏิบัติงานสายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งการหักเงิน และส่งใบเรียกเก็บเงินให้ผู้ว่าจ้างทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
15.2 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนพนักงาน ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าพนักงาน ของผู้รับจ้างไม่ไม่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนพนักงานนั้นให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง
15.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องในบรรดาค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่นจากการกระทำของผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างอย่างเต็มจำนวน และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น
16. ผู้รับจ้างต้องวางเงินจำนวน 50,000.บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ไว้เป็นเงินค้ำประกัน และจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้าง หรือเลิกจ้างโดยผู้ว่าจ้างไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ.จากการกระทำ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้าง
The administrator has disabled public write access.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.517 seconds
Powered by Kunena Forum